Εγκαταστάσεις

 Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται:

 Το εργοστάσιο με τη μονάδα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει η οποία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Γενικού Χημείου του Κράτους, και λειτουργεί με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού  Φαρμάκων (ΕΟΦ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αποθήκες, οι οποίες πληρούν όλα τα κριτήρια για την ασφαλή φύλαξη των προϊόντων των πελατών μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς και το τμήμα της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης με τη χρήση του οποίου υποστηρίζεται πλήρως η διαχείριση α΄υλών, υλικών συσκευασίας, η παραγωγική διαδικασία και τέλος η διακίνηση και πώληση των προϊόντων.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ