Έρευνα - Ανάπτυξη

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (AEROSOL)

Bag on Valve (BOV)

Bag in Can (BIC)

Can in Can (CIC)

Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις  στις νέες τεχνολογίες παραγωγής πράσινων προϊόντων και επενδύει σε τεχνικές που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει αναπτύξει πιλοτική μηχανή τεχνολογίας BIC και τεχνολογίας BIC plus BOV. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

BOV BIC CIC


Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ