Υπηρεσίες - Ποιοτικός Έλεγχος

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες:

 - Παραγωγής φασόν τελευταίας τεχνολογίας οποιουδήποτε προιόντος σε μορφή spray.

- Άριστη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών τους.

- Επιλογή προϊόντων που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- Συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.

Ακολουθούμε ένα καινοτόμο τρόπο σκέψης στη δημιουργία των προϊόντων που βασίζεται στην αξιοποίηση της αιχμής της τεχνολογίας και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας καθώς και των καταναλωτών και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Ακόμα μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που διαθέτει η ιστοσελίδα μας, ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα που παράγουμε καθώς και που εισάγουμε για λογαριασμό μας.

Ποιοτικός  έλεγχος και RND

Η ΡΟΒΕΛ Α.Ε. εφαρμόζει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες (Directives) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διεθνή GMP και τις ποιοτικές προδιαγραφές, που επιβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η ΡΟΒΕΛ Α.Ε. έχει υλοποιήσει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία QACS Ltd Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και προϊόντων. Η  QACS Ltd είναι αδειοδοτημένο εργαστήριο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με άδεια δυνατότητας διεξαγωγής χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων (163/3η 23-6-04). Το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17025 (Αρ. Πιστ. 195/09-03-2005).

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ